ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

» Αρχική » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Business Software σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους στην ελληνική αγορά, υλοποιούν έργα ERP , CRM και custom εφαρμογών.Ειδικότερα αναλαμβάνει την ανάλυση και συγγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος σε συνδυασμό με τις ανάγκες του πελάτη, ενώ παρακολουθεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει για την μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης του συστήματος μετά την εγκατάστασή του. Επίσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ειδικά σε οικονομικές εφαρμογές.

Οι υπηρεσίες-λύσεις που προσφέρει η εταιρία μας , καλύπτουν όλο το φάσμα και τον κύκλο της ζωής ενός έργου: από το σχηματισμό της ιδέας έως το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παράδοση και τη συνεχή συντήρησή του, με χρήση καθιερωμένων μεθοδολογιών υλοποίησης . Καλύπτοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου πληροφορικής, η Business Software υιοθετεί μία πολυδιάστατη προσέγγιση επιχειρώντας να δημιουργήσει πρόσθετη αξία και να αναδείξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα των πελατών της.Οι ενέργειες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη διαχείριση και έκβαση των έργων είναι:
  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
  • Αξιολόγηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων
  • Μελέτη και στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
  • Παρακολούθηση και έλεγχος σωστής εκτέλεσης έργων πληροφορικής
  • Διαδικασίες μετάπτωσης της επιχείρησης σε νέα πληροφοριακά συστήματα
  • Έλεγχος και διασφάλιση συμβατότητας μεταξύ υπαρχόντων και νέων πληροφοριακών συστημάτων
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας, δοκιμασμένων πρακτικών (best practices) και παρουσίασης τεχνολογικών θεμάτων
  • Επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών και λύσεων βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων, αναγκών και διαθέσιμων πόρων
  • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων
  • Διαχείριση έργου (IT project management)

Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας για:

- Μηχανογραφική οργάνωση εταιρειών (ERP)
- Επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR)
- Οργάνωση και διαχείριση εφοδιαστική αλυσίδας (SCM)
- Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης πελατολογίου (CRM)

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική κι έχει διαφορετικές ανάγκες, έτσι λοιπόν εμείς στη Business Software σας δίνουμε την δυνατότητα συζητώντας μαζί σας, να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε εκείνες τις εφαρμογές, που θα ικανοποιήσουν κάθε ιδιαιτερότητα της εταιρείας σας. Ενδιαφερόμαστε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας καθώς και των πελατών σας και είμαστε διαθέσιμοι οποιαδήποτέ στιγμή για συζήτηση σε πρώτο στάδιο και σχεδίαση καθώς και υλοποίηση σε επόμενα στάδια πάσης φύσεως εφαρμογών, είτε αυτές είναι αναγκαίες για την άμεση λειτουργία της επιχείρησης σας, είτε είναι δευτερεύουσες ή ακόμα κι αν έχουν τον χαρακτήρα των στατιστικών αναλύσεων.

Όπως είναι φυσικό αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες σας σαν να ήταν δικές μας ανάγκες καθώς βρισκόμαστε σε μια αλληλένδετη αλυσίδα και θέλουμε και επιδιώκουμε κάθε κρίκος να είναι δυνατός και άρρηκτα συνδεδεμένος για άμεση και διαρκής επιτυχία.


Η ΕΤΑΙΡΙΑ

- Η ΕΤΑΙΡΙΑ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ΛΥΣΕΙΣ
- ΠΕΛΑΤΕΣ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΩΚΑ Δ. 11, ΠΥΛΑΙΑ
ΤΚ 55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 32 12 12
FAX: 2310 32 12 14
© 2015 - busoft.gr -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr
Back to top